Quyền sử dụng đất là gì? Thủ tục cấp quyền này ra sao?

05/01/2022

Đất đai luôn là một đề tài “nóng”. Việc đầu tư, sở hữu bất động sản đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết nhất định về luật, để có thêm thông tin, bảo đảm cho tài sản, nhu cầu và quyền lợi của mình. Vậy quyền sử dụng đất là gì? Thủ tục cấp như thế nào? Quyền này là tài sản hay nguồn vốn? Cùng theo dõi bài viết sau của Chợ Tốt Nhà để có thêm thông tin nhé!

quyen su dung dat la gi thu tuc cap quyen nay ra sao
Quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là gì?

Liên quan đến bất động sản, chắc hẳn nhiều người vẫn chưa rõ định nghĩa quyền sử dụng đất là gì. Đây là quyền mà Nhà nước giao đất cho các chủ thể sử dụng. Từ đó, các chủ thể được khai công dụng như cho thuê, hưởng hoa lợi, cho thuê lại, chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,… Chủ thể chỉ có quyền sử dụng nhưng không được sở hữu bất động sản đó.

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư có giá trị pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản có liên quan gắn liền với đất hợp pháp của người đó.

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình là gì?

quyen su dung dat la gi thu tuc cap quyen nay ra sao 1
Quyền sử dụng đất của hộ gia đình là gì?

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình hay hộ gia đình sử dụng đất là những người có mối quan hệ như: cùng huyết thống, nuôi dưỡng và hôn nhân theo quy định của pháp luật về luật hôn nhân và gia đình. Những người này đang cùng chung sống với nhau và có quyền được sử dụng chung khi đất đó được nhà nước giao, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất là tài sản hay nguồn vốn?

Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản được quy định rõ tại điều 105 Bộ luật dân sự 2015. Những giấy chứng nhận quyền này không được coi là tài sản.

Trong quy định tại điều 115  Bộ luật dân sự 2015 và Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 đều coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà là quyền tài sản.

Vậy thì quyền sử dụng đất là tài sản hay nguồn vốn? Để giải thích cho câu hỏi này, cần hiểu rõ: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất mà không phải là vật, chúng cũng không phải là tiền hay một giấy tờ có giá. Thực chất, nó chỉ là một chứng thư của pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. 

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản không?

Đất là tải sản có một hình thái cụ thể và quyền sử dụng đất là một tài sản cố định vô hình.

Vậy, quyền sử dụng đất có phải là tài sản không? Thực chất, quyền này không được xem là tài sản cố định vô hình khi:

 • Quyền sẽ được nhà nước giao nhận khi không thu tiền sử dụng.
 • Thuê đất và trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất. Thời gian thuê sau ngày có hiệu lực thi hành của luật đất đai năm 2003 thì không được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ). Tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất cộng với tiền thuê đất trả hàng năm.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

quyen su dung dat la gi thu tuc cap quyen nay ra sao 2
Thủ tục cấp sổ đỏ

Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 8 thông tư 24/2014/TT-BTNMT, khi đề nghị cấp chứng nhận thì hộ gia đình hay cá nhân phải chuẩn bị dầu đủ 1 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Một đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận theo mẫu 04a/ĐK.
 • Chứng từ thực hiện quyền nghĩa vụ tài chính. Một số giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Tùy thuộc vào nhu cầu đăng ký mà ngoài hai loại giấy tờ chính ở trên cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ chúng mình theo từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Trường hợp với mục đích đăng ký quyền sử dụng thì nộp các giấy tờ quy định tại điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Trường hợp với mục đích đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.
 • Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở đó hay công trình xây dựng đó. Trường hợp mà trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà hay công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp đúng hiện trạng nhà ở hay công trình xây dựng thì không cần phải nộp sơ đồ.

Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận được lựa chọn một trong hai trường hợp là nộp bản sao hoặc bản chính giấy tờ, cụ thể như sau:

 • Trường hợp nộp bản sao giấy tờ: Bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng và chứng thực. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để người tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tiến hành kiểm tra và đối chiếu theo đúng quy định pháp luật.
 • Trường hợp nộp bản chính giấy tờ: thì không cần công chứng hay đối chiếu.

Trình tự và thủ tục thực hiện

quyen su dung dat la gi thu tuc cap quyen nay ra sao 3
Thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận
 • Bước 1: Nơi nộp hồ sơ

Căn cứ Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền này như sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu như có nhu cầu (xã, phường, thị trấn nơi có đất)

 • Cách 2: Không nộp tại UBND cấp xã

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cửa).

Trong trường hợp nơi chưa có thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì phải nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phải ghi đầy đủ thông tin của người nộp vào sổ tiếp nhận hồ sơ, sau đó trả kết quả và đưa phiếu tiếp nhận cho người nộp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ chưa có hồ sơ đầy đủ, sai hoặc chưa hợp lệ về hồ sơ nộp thì trong tối đa là 3 ngày cơ quan nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ một cách hoàn chỉnh.

 • Bước 3: Giải quyết

Trong giai đoạn giải quyết này thì quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước là thực hiện công việc theo nhiệm vụ để đăng ký, cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho người đăng ký.

Quyền và trách nhiệm của người đăng ký là thực hiện nghĩa vụ về tài chính như: tiền sử dụng, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận,… Khi nhận được thông báo nộp tiền, người đăng ký phải nộp theo đúng số tiền như thông báo và lưu giữ lại các chứng từ đóng tiền theo quy định để xuất trình khi nhận giấy chứng nhận.

 • Bước 4: Trao kết quả

Sau khi UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì công việc của Văn phòng đăng ký đất đai là cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp. Người được cấp phải nộp đủ các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Người được cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận để cấp Giấy chứng nhận và cả Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

quyen su dung dat la gi thu tuc cap quyen nay ra sao 4
Thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo quy định khoảng 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn do UBND cấp tỉnh quy định và thực hiện nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đúng theo quy định của người đăng ký. Không được quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian giải quyết này không tính các thời gian như: thời gian các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, không tính thời gian xem xét và xử lý với trường hợp sử dụng đất quy phạm pháp luật, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là một số thông tin về quyền và thủ tục cấp quyền sử dụng đất Chợ Tốt Nhà chia sẻ để bạn tham khảo. Hy vọng qua những chia sẻ trên, bạn sẽ có thêm thông tin để thực hiện đúng thủ tục, bảo đảm quyền lợi cho mình. Hãy theo dõi trang kinh nghiệm Chợ Tốt Nhà để tham khảo nhiều thông tin về thủ tục, pháp lý mới nhé. Đồng thời, nếu có nhu cầu mua bán hoặc cho thuê đất thì hãy ghé chuyên trang bất động sản uy tín Chợ Tốt Nhà để có những giao dịch thành công.

Bài viết liên quan

Bình luận

Có thể bạn quan tâm